تجربه ها و خاطرات کاری

مدت زیادی بود که دوست داشتم اتفاقات کاری ام رو بررسی کنم ، پس شغل به شغل اون هارو و اتفاقاتی که تو هرکدوم برام افتاد و به یاد میارم رو مینویسم.
شغل هایی که تا بحال داشتم تقریبا به این ترتیب بوده، تقریبا چون بعضی هاشون با هم تداخل داشتن ، اگر موردی هم فراموش کردم دوباره مینویسم.
ادامه خواندن تجربه ها و خاطرات کاری