موزیک آرامش بخش

سلام

حتما این موزیک رو دانلود کنید خیلی آرامش بخشه  In Love

عروسک قشنگ من قرمز پوشیده
رو بازوهای یه نفر دیگه خوابیده
اون که یهروزی همه زندگیه من بود
چند روزیه جواب زنگ هام و نمیده
عروسک قشنگ من بسته چشاشو
دست یکی دیگه نشسته تو موهاشو
میگن که اون غریبه دنیاشو گرفته
تو غصه هاش کنارشه داره هواشو
عروسک من چشماتو وا کن
که یکی اینجا چشماش به راهه
تو که می دونی شکستن دل خیلی گناهه
تو که می دونی شکستن دل خیلی گناهه

♫♫♫♫♫♫

میگن کنارش غمی نداری خوابیدی آروم با لالا لالایی
لالا لالایی ، لالا لالایی ، لالا لالایی
خوابم نمیره حتی یه لحظه دلم گرفته بگو کجایی
بگو کجایی ، بگو کجایی
عروسک من چشماتو وا کن
که یکی اینجا چشماش به راهه
تو که می دونی شکستن دل خیلی گناهه
تو که می دونی شکستن دل خیلی گناهه