اتوبوس

حتی از اتوبوس های این شهر لعنتی هم متنفرم
فقط از روبرو میتوان فهمید از کجا می آیند و به کجا می روند , همین که کمی عبور کنند هیچ چیز مشخصی نیست
مرا به یاد وعده های پوچ و خالی و تعارف های منزجر کننده می اندازند
ادامه خواندن اتوبوس