تولد شانسی

اگر تا به حال جمله ” این هم از شانس ما هست ” را شنیده اید خواندن متن نوشته شده به شما پیشنهاد می شود ، به خصوص اگر پدر یا مادر شما آن را بار ها گفته باشند.
این متن برای توصیف شرایط کسانی هست که با جمله بالا آشنایی دارند اما با شرایط خود آشنایی ندارند، عمیق یا درست نبودن و منزجر بودن مسئله یا توصیفات کلی، جزئی از موضوعی طولانی تر هست. ادامه خواندن تولد شانسی