فکر کردن یا فکر نکردن به هیچ چیز

از اونجایی که تقریبا به هر چیزی شک و وسواس دارم هر روز در مورد خیلی از مطالب روزمره ام جستجوی گوگلی میکنم …
البته فراموشی جزئی که خیلیامون داریم رو هم من هم دارم بعد از پیدا کردن و خوندن مطلب مورد نظرم متوجه میشم قبلا اون رو خوندم ..
دیروز حدس زدم که ممکن هست این مشکل من ریشه در چیزی داشته باشه و به موارد جالبی برخوردم .
ادامه خواندن فکر کردن یا فکر نکردن به هیچ چیز