قهرمان زندگی ام همیشه مصدوم بوده است

۲۱ آبان, ۱۳۹۵

بی مقدمه می نویسم همانطور که بی مقدمه و بی اختیار برای تجربه های تلخ و شیرین به دنیای مرموز فرستاده شده ام
دیشب را نخابیدم صبح هست و نمیخواهم بخوابم. جمعه ام را با اظهار پشیمانی تلخ تر میکنم و در خفای میان خانه می گریم
“قهرمان زندگی ام همیشه مصدوم بوده است،حاضرم بخاطر یک بار جنگیدنش طعم ابدی حبس ابد را بچشم”
ادامه مطلب > “قهرمان زندگی ام همیشه مصدوم بوده است”

این بار تاریخ برعکس تکرار می شود،آن را به گوش همه می رسانم..

۲۱ مهر, ۱۳۹۵

خدای من …
این بار تاریخ برعکس تکرار شده است ..
یوسفی در پی پدرش اشک می ریزد ..
اگر تو برای مردمان تعریف نمی کنی من آن را به گوش همه می رسانم.. ادامه مطلب > “این بار تاریخ برعکس تکرار می شود،آن را به گوش همه می رسانم..”