قهرمان زندگی ام همیشه مصدوم بوده است

بی مقدمه می نویسم همانطور که بی مقدمه و بی اختیار برای تجربه های تلخ و شیرین به دنیای مرموز فرستاده شده ام
دیشب را نخابیدم صبح هست و نمیخواهم بخوابم. جمعه ام را با اظهار پشیمانی تلخ تر میکنم و در خفای میان خانه می گریم
“قهرمان زندگی ام همیشه مصدوم بوده است،حاضرم بخاطر یک بار جنگیدنش طعم ابدی حبس ابد را بچشم”
ادامه خواندن قهرمان زندگی ام همیشه مصدوم بوده است

این بار تاریخ برعکس تکرار می شود،آن را به گوش همه می رسانم..

خدای من …
این بار تاریخ برعکس تکرار شده است ..
یوسفی در پی پدرش اشک می ریزد ..
اگر تو برای مردمان تعریف نمی کنی من آن را به گوش همه می رسانم.. ادامه خواندن این بار تاریخ برعکس تکرار می شود،آن را به گوش همه می رسانم..

خدایا آزمایشم نکن که تنهام

امروز بعد مدت ها دوباره ناامید شدم
سیگار پشت سیگار هم فقط بیشتر اذیتم کرد
نا رفیق هم خودش میسوزه هم منو میسوزونه
ادامه خواندن خدایا آزمایشم نکن که تنهام