اهدای عضو

شاید قبلا اصلا به مرگ فکر نمیکردم یا اهمیتی نمیدادم که خب بعدش چی میشه،
اما هر چی بود از خیلی وقت پیش هم نسبت به دفن شدن زیر خاک حساسیت منفی داشتم.
تا اینکه چند وقت پیش در مورد اهدای عضو فکر میکردم که چقدر خوبه اینکه برای کسی این شرایط پیش بیاد افرادی که تو دایره ارتباطات اون فرد هستن یک شانس دوباره برای برقراری ارتباط با کسی که از دستشون دادن دارن.
ادامه خواندن اهدای عضو