خدایا آزمایشم نکن که تنهام

امروز بعد مدت ها دوباره ناامید شدم
سیگار پشت سیگار هم فقط بیشتر اذیتم کرد
نا رفیق هم خودش میسوزه هم منو میسوزونه
ادامه خواندن خدایا آزمایشم نکن که تنهام

تصور جهنمی از کمای پیش روم

کمایی پیش رو دارم سرد، تاریک، خالی از وجود
وقت استراحتم رسیده دنیا خستم کرده میخوام دور از آدما تو دنیای خالی از وجود شروع زندگی کنم ادامه خواندن تصور جهنمی از کمای پیش روم

The winds of winter

Listen and download this perfect music .
the-winds-of-winter