موزیک قدیمی و آرامش بخش


ساده بیا دست منو بگیر و
ساده نگیر این همه سادگی رو
ساده نگیر اگه هنوز می تونی
پای همه سادگیهات بمونی
ادامه خواندن موزیک قدیمی و آرامش بخش