آزمون آسپرگر فارسی

* برای هر سوال فقط یک گزینه را انتخاب نمایید *

کمترین امتیاز آزمون ۰ و بیشترین امتیاز ۵۰ است.

تست آسپرگر (فارسی)

اولین آزمون آنلاین تعیین ضریب “طیف” اتیسم مخصوص بزرگسالان (۱۶+سال) به زبان فارسی

کمترین امتیاز آزمون ۰ و بیشترین امتیاز ۵۰ است.