پست موقت

قالب جدید و این پست تا وقتی که قالب قبلی رو درست کنم موقت هست.
باز بودن وبلاگ بهتر از مسدود بودنش هست Smile.
پی نوشت:
فعلا که افسردگیم تشدید شده اصلا حوصله تغییر دادنش رو ندارم
انگار مثل مواقعی هست که لجبازی ناشی از عدم توانایی حله مسئلم باعث میشه افسردگیم به ایده آل گراییم غلبه کنه و منفعل ادامه بدم.
بین ریاکاری ، دروغ و خودخواهی بقیه دارم زجر میکشم/.

ضعف در ارتباط چشمی یا چشم برزخی!؟

در خاطرم هست که دوران کودکی و نوجوانی بخاطر ضعف در تصمیم گیری و عدم عزت نفس سعی در رفتار های تقلیدی داشتم بطور مثال با وجود تناقض های دینی سعی در انجام صحیح عبادت های دینی داشتم.
فضای جامعه و خانوادگی کاملا مذهبی بود و اجازه استقلالی در مورد این مسائل رو احساس نمی کردم.
یکی از موارد خرافی گرایانه دینی وجود چشم برزخی در افراد خالص دین دار بود، مسئله ای فانتزی و جذاب برای اجتماعی بی دقت و بی حوصله و بی اهمیت نسبت به زندگی هست.
ادامه خواندن ضعف در ارتباط چشمی یا چشم برزخی!؟

راهِ سوخته

راهی خواهم ساخت / به باد خواهم تاخت
بی تعلق از سرزمینم / معلق جدا از زمینم
گسسته خاکستری سر /مُرده جسمی طرد
نرم تکه های سوخته / تکه جان هایم دوخته
نرم خاک نر سیاه / نشان پایان دنیای سیاه