ضعف در ارتباط چشمی یا چشم برزخی!؟

۳۱ خرداد, ۱۳۹۶

در خاطرم هست که دوران کودکی و نوجوانی بخاطر ضعف در تصمیم گیری و عدم عزت نفس سعی در رفتار های تقلیدی داشتم بطور مثال با وجود تناقض های دینی سعی در انجام صحیح عبادت های دینی داشتم.
فضای جامعه و خانوادگی کاملا مذهبی بود و اجازه استقلالی در مورد این مسائل رو احساس نمی کردم.
یکی از موارد خرافی گرایانه دینی وجود چشم برزخی در افراد خالص دین دار بود، مسئله ای فانتزی و جذاب برای اجتماعی بی دقت و بی حوصله و بی اهمیت نسبت به زندگی هست.
ادامه مطلب > “ضعف در ارتباط چشمی یا چشم برزخی!؟”

راهِ سوخته

۳۱ خرداد, ۱۳۹۶

راهی خواهم ساخت / به باد خواهم تاخت
بی تعلق از سرزمینم / معلق جدا از زمینم
گسسته خاکستری سر /مُرده جسمی طرد
نرم تکه های سوخته / تکه جان هایم دوخته
نرم خاک نر سیاه / نشان پایان دنیای سیاه

تولد شانسی

۱۶ خرداد, ۱۳۹۶

اگر تا به حال جمله ” این هم از شانس ما هست ” را شنیده اید خواندن متن نوشته شده به شما پیشنهاد می شود ، به خصوص اگر پدر یا مادر شما آن را بار ها گفته باشند.
این متن برای توصیف شرایط کسانی هست که با جمله بالا آشنایی دارند اما با شرایط خود آشنایی ندارند، عمیق یا درست نبودن و منزجر بودن مسئله یا توصیفات کلی، جزئی از موضوعی طولانی تر هست. ادامه مطلب > “تولد شانسی”